De familie VanWaesberghe heeft door de eeuwen heen gedeeld in het wel en wee van het Vlaamse Volk. Eeuwenlang heeft de familie magistraten, burgemeesters, notabelen, geneesheren en geestelijken voortgebracht, pionnen in de geschiedenis van ons Vlaamse land.

Oude Analen / Familieoverlevering - onder meer

Na 1539 tot 1900

 • 1539 Na de dood van Ghilain van Waesberghe ✝01.08.1524 Geraardsbergen (x Josine van Idegem), zonder nakomelingen, gaat het domein over in handen van zijn zuster Marguerite (x Gillis Nerrickx). Zijn broeders, Gillis (x Catherina van Overvelde) en Jan zijn overleden, en volgens het toen heersende erfrecht “erft Dame Marguerite, met uitsluiting van haar vaders neven” (neveux paternels). Hierdoor gaat het domein over in ‘andere handen’, de familie Nerrinckx, (baljuws van Steenhuyse-Wijnhuyse) en door erfenis later aan Balthasar van der Beken. Het domein is in 1682 door verkoop volledig in handen van de familie De La Faille.
 • 1539 Jan van Waesberghe, jurist, fs Gillis van Waesberghe °Gent. Is in 1539 deken der metselnering en schatbewaarder te Gent. Hij wordt meegesleurd in de draaikolk rond ‘Keizer Karel’, en wordt gemarteld in het Gravensteen op 18.10.1539. Hij sterft aan zijn verwondingen. In het stripverhaal, uitgegeven ter gelegenheid van het Keizer Karel jaar 2000: “Keizer Karel, de laatse Bourgondiër”, door Hec. Leemans, wordt hij vernoemd op blz 34. Deze Jan is waarschijnlijk een loot uit de tak der bouwmeesters.
 • 1539 Jan van Waesberghe, jurist, fs Gillis van Waesberghe x van de Velde, Maria Lierde. °Ca.1470 te Geraardsbergen, gehuwd met Kathelijne van Huffelghem dit de Rijcke. Vader van 13 kinderen. Hij overlijdt rond 1550 en zijn weduwe hertrouwt ca 1554 met Louis de Bette, toen eerste schepen (burgemeester van Gent) Volgens opzoekingen woonde de familie Van Waesberhe x van Huffelghem rond 1550 te Gent maar was afkomstig van Geraardsbergen.
 • 1551 Lieven van Waesberghe °Gent 15.04.1524 fs. Jan vanWaesberghe x Catherine van Huffelgem, huwt te Dendermonde x Gertrude Spanhove. Het paar krijgt 12 kinderen. Heden, 2000, blijkt ongeveer 80% van de huidige naamdragers “van Waesberghe” van dit echtpaar af te stammen. Van 2 van zijn zonen, Michiel en Gillis (Guillaume) is de afstamming echter (nog) niet teruggevonden.
 • 1580 De zonen van Jan (x Catharina van Huffelgem), Joos en Reinier , advokaten van de raad van Vlaanderen, en schepenen van Gedele, worden eveneens betrokken bij de gebeurtenissen rond de beeldenstorm en de opkomst van het protestantisme. Zij weigerden trouw te zweren aan het door Ryhove geïnstalleerde Calvinistische bewind. Zij worden verbannen, van al hun goederen beroofd, verplicht om al hun bezittingen te verkopen om hun vrijheid te verwerven. Diverse brieven van deze periode zijn in ons bezit waarbij zij zich ‘insolvabel’ verklaren.
 • 1580 Jan van Waesberghe fs Jan uit Breyvelde , boekdrukker en boekverkoper te Antwerpen, vlucht voor het geweld, samen met veel andere Vlamingen, naar Rotterdam. Hier zet hij zijn beroep verder en door huwelijk vormt deze tak de oorsprong van de drukkerij ELSEVIER - zie genealogie blz 99. (Catherine van Waesberghe °05.04.1597 ✝12.05.1621 fa Jan II van Waesberghe en Marguerite van Bracht x Abraham Elsevier °04.04.1592 ✝14.08.1652.)
  De drukkerij “Van Waesberghe” was nog tot in de 20e eeuw aktief te Rotterdam. Het boek “Het geslacht Van Waesberghe door de eeuwen heen”, uitgave Breda 1985, van Joannes Pieter van Waasbergen °19.12.1903 ✝18.06.1985 is gedrukt op de persen van deze drukkerij.
  Het werk van A. Ledeboer, Editie 1869, geeft de genealogie van dit drukkersgeslacht.
  Jan van Waesberghe overleed te Rotterdam op 25.05.1626 en werd begraven in de grote St Laurenskerk. Deze zerk, bezijden het gangpad, is bijna ongeschonden. Het wapen der “van Waesberghe’s” is daarop uitgehouwen.
 • 1613 Pieter van Waesberghe, advocaat bij de Raad van Vlaanderen, verbannen naar Geraardsbergen en er gegijzeld van 14.11.1594 tot 14.02.1595. Geboren °26.08.1565 Geraardsbergen ✝24.12.1613 Geraardsbergen x Jonkvrouw Jeanne van den Eechoute Angrelles. Als oud burgemeester wordt hij begraven in de St. Bartholomeuskerk te Geraardsbergen. Hun grafsteen is heden, jaar 2000, ingebouwd in de muur (Transept Noord).
  Rondom op de randen van deze grafsteen staat zijn zoon Jan vermeld, kanunnik, met als overlijden: tot Lyons in Vranckenryck den XXI oktober 1639. Deze datum is verweerd en slecht leesbaar en ooit verkeerd gelezen. Het juiste jaartal is 1632, nagezien in de parochieregisters van Geraardsbergen. Hun wapenschild en de inscripties zijn echter slecht bewaard gebleven.
  Hun dochter Marie huwt Guy Lauryn, zoon van Jerôme, baljuw van Watervliet.
 • 1627 Jan van Waesberghe °02.02.1603 Geraardsbergen ✝11.10.1632 Lyon, France, fs Pieter van Waesberghe x Jeanne van den Eechaute Angrelles, geestelijke, jurist, achterkleinzoon van Jan van Gent in ballingschap geboren te Geraardsbergen, schrijft: Gerardimontium (1627). Dit werk is heden (2000) nog steeds een van de beste werken over de vroege geschiedenis van Geraardsbergen.
 • 1653 Adriaan van Waesberghe °25.03.1616 Aalst ✝29.04.1687 Eeklo fs Hubertus van Waesberghe en Johanna Pyl vestigt zich als dokter te Eeklo. Hij wordt een van de belangrijkste burgemeesters van de stad Eeklo. In de “Geschiedenis van Eeklo” van Lucien Lampaert [Bibliotheek Eeklo, 938.1] wordt Adriaan van Waesberghe omschreven als de ‘Redder van Eeklo”.
 • 1696 Hyacint Stanislas van Waesberghe °27.03.1648 Geraardsbergen ✝25.05.1699 Hundelgem, fs Gillis van Waesberghe en Johanna Francisca Rijm is burgemeester van Geraardsbergen en ‘heer van Hundelgem’. Een ‘loflied’ Elogium Verustissima familia Waesberginana door Albert Ignace d'Hanius is door de eeuwen heen bewaard gebleven.
  In dit ‘loflied’ wordt ook het devies van de Vlaamse takken vermeld : Nullus limes leone.
 • 1700 Hubertus van Waesberghe °Ninove 09.06.1637 ✝Ninove 05.02.1717. Burgemeester, dominus, in de kerk begraven.
  zoon van Gillis van Waesberghe x Catharina Persoons, kleinzoon van Michiel van Waesberghe (Dendermonde) x Marie de Lange en achterkleinzoon van Lieven van Waesberghe x Gertrude Spanoghe.
 • 1730 Petrus Carolus van Waesberghe °24.04.1680 Aalst ✝22.02.1746 Aalst, griffier van het land van Aalst, stelt een genealogie op, vraagt en verkrijgt ‘Confirmation de Noblesse’. Bevestigd door de wapenerhauten van Brabant Richard de Grez en d’Hartival in het document “Bewijs der Waerheijdt”.
 • 1770 Johan Anton van Waesberghe °ca 1713 Dantzig ✝24.02.1776. Raadsheer te Dantzig ca 1770.
 • 1780 Gijsbertus Ignatius Franciscus van Waesberghe , licentiaat in de rechten, °31.07.1752 Eeklo, Procureur te Ruislede.
 • 1800 Ludovicus Carolus Franciscus van Waesberghe °06.08.1774 Hulst, jurist, Wethouder te Hulst en Lid van de Provinciale staten te Zeeland.
 • 1800 Philippe Bernard van Waesberghe °08.05.1769 Hulst, Notaris, burgemeester te Wachtebeke in de woelige tijden rond Napoleon.
 • 1811 Emmanuel Franciscus van Waesberghe °17.04.1777 Hulst, jurist, eerst ‘Maire’ van St. Janssteen, later burgemeester te Hulst.
 • 1811 Jean Joseph van Waesberghe °27.09.1785 Bassevelde, ✝30.01.1855 Bouchoute, burgemeester van Bassevelde, secretaris generaal van het Ambacht-Bouchoute.
 • 1888 Ludovicus Josephus Maria van Waesberghe °01.03.1844 Hulst, Burgemeester van Hulst 1888-1893, oprichter van de ‘Bank vanWaesberghe-Janssens’ te Hulst. Hij werd de vader van 8 kinderen, 5 werden geestelijke, waaronder 4 missionarissen.
 • 1899 Gustave Magnel °1899 Gent ✝1955 Gent, fs Louis Magnel x Adele Marie van Waesberghe °09-07-1865 St Niklaas ✝15-12-1952 Gent. Professor universiteit Gent, burgerlijk ingenieur bouwkunde; uitvinder van het Blaton-Magnel systeem voor voorgespannen beton. In 2006 door de universiteit van Gent voorgedragen als een van de ‘grootste professors’. Vijfjaarlijkse prijs Gustave Magnel.
 • 1900 Franciscus Josephus Ludovicus Maria van Waesberghe °07.07.1868 Antwerpen, burgemeester van Hulst en lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Een straat in de stad Hulst is naar hem genoemd.
 • 1900 Louis Francois Marie van Waesberghe °06.09.1881 Hulst, bankier, lid van de Gedeputeerde staten van Zeeland had 12 kinderen, waaronder 5 missionarissen.
 • 1900 Aimé Louis Marie van Waesberghe °13.06.1874 ✝15.01.1934 Ruislede. Burgerlijk Ingenieur, Docent aan de Hogeschool te Gent, Ridder in de Leopoldsorde- Bestuurder van het rijksopvoedingsgesticht te Ruislede.

Genealogische vorsers “van Waesberghe” - tweede helft 20e eeuw

 • 1976 Julian van Waesberghe , oud notaris °07.05.1908 Lovendegem ✝20.02.1993 Knokke, uit de tak van Bassevelde, publiceert “La famille van Waesberge: Notes Génealogiques historiques concernant son origine nobilière”. Als oud notaris was hij de juiste man op de juiste plaats om archief opzoekingen te verrichten. Naar zijn eigen zeggen heeft hij er 50 jaar aan gewerkt. Hij is er in geslaagd om het wapen ‘van Waesberghe’ erkend te krijgen als ‘oud wapen’ door l’ Office Genealogique de Belgique, de Franse tegenhanger van de VVF. Heel veel van de oorspronkelijke gegevens heeft hij opgezocht en nagetrokken, vooral in het Vlaams Landsgedeelte en de vroege bronnen. Het is zijn uitstekend en goed gedocumenteerd werk dat als basis gediend heeft om de “Genealogie Van Waesberghe” van 1995 samen te stellen.
 • 1983 Joannes Pieter (Hans) van Waasbergen °19.12.1903, geneesheer, reumatoloog, ✝Breda 18.06.1985 publiceert: “Het Geslacht van Waesberghe 1279 – 1983 door de eeuwen heen.”. Deze gedreven man heeft vooral de Nederlandse takken van de familie opgezocht. Hij lag ook aan de basis van de reünie te Breda (1983). Het zoekwerk naar de Vlaamse takken was gestart, maar verre van voltooid toen hij in 1985 stierf. Deze takken bleken tot zijn verbazing veel talrijker te zijn dan de Nederlandse. Een manuscript van een tweede boek was reeds voorbereid, maar door allerlei omstandigheden is de publicatie ervan niet doorgegaan.
 • 1985 à 1995 Door gedreven zoekwerk werd verricht: Matthias Storme (afstammeling Van Waesberghe uit de tak van Bassevelde) en Lorette van Waesberghe (tak Zelzate) slagen er met vereende krachten in om van de vroegere opzoekingen één geheel te maken, sommige fouten recht te zetten, en last but not least, de oorsprong van de familie en het wapen te achterhalen en ook te bewijzen.
  Een ander team: Vera van Waesberghe (tak Oedelem), Leon van Waesberghe (tak Koewacht), en Lorette van Waesberghe slaagt er in om al de huidige “Van Waesberghe’s” uit de rijksregisters te plukken (1985) – dit kon nog- en zoveel mogelijk aan te sluiten aan de genealogie. Ook de gegevens over de naamgenoten uit Nederland en Frankrijk werden opgezocht. Met de hulp van Ivan Burggraeve (tak Zelzate) werd alles op PC gezet, de basis voor het boek “Genealogie Van Waesberghe” uit 1995.
 • Na 1995 Door digitalisering van documenten in diverse archieven worden meer bronnen toegankelijk. Het is echter een werk van heel lange adem, veel geduld en puzzelen. Toch werden belangrijke verbindingen gemaakt, o.m. Hubertus VW burgemeester van Ninove is een kleinzoon van Michiel VW tak Dendermonde.
  Ook werd vastgesteld dat er op zeker ogenblik te Gent ca 1500- 1550 bewijzen zijn van TWEE GILLIS en TWEE JAN van Waesberghe waren (bewijs door prof. Dambruyn). En dat de Jan van Waesberghe ✝1539 NIET de Jan uit het huwelijk met van Huffelghem is, maar een Jan van Waesberghe uit de tak Bouwmeesters. De tak Bouwmeesters is nog uit te puzzelen. Er is een project van het SAG om registraties van die periode digitaal beschikbaar te stellen in 2020. Misschien komt er dan meer info?
 

Spatielijn