• 1629 Gerardimontium, Kanunnik Jan van Waesberghe (1603-1632)
  Beschrijving van geschiedenis en genealogie van de Familie van Waesberghe, in de geschiedenis van Geraardsbergen. Blz 125 / 224 / 281.
 • 1632 Philippe de l'Espinoy, Recherche des antiquitez et noblesse de Flandre blz. 280-284; vertaling.
 • 1696 Albert Ignace d'Hanins Elogium Vetustissima familia Waesberginana gedrukt door Joannes Danckaert.
  In dit ‘loflied’ wordt ook het devies van de Vlaamse takken vermeld : Nullus limes leone.
 • 1869 A.M. Ledeboer publiceert Het geslacht van Waesberghe : bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland.
 • 1930 J. Adriaanse in het Jaarboek (1930) van de oudheidkundige kring ‘De vier ambachten’ te Hulst het artikel ‘Het geslacht Van Waesberge’.
 • 1975 W. Hamerlynck, Eeklose heelmeesters in de 17e en 18e eeuw In jaarboek Appeltjes van het Meetjesland nummer 26, p. 5 – 157.
 • 1976 W. Hamerlynck, De familie van Waesberghe te Eeklo in De Eik, 1976 p. 246 – 336.
 • 1976 Julian van Waesberghe, La famille van Waesberghe – Notes généalogiques et historiques concernant son origine nobilière in De Eik, 1976, p. 167 – 228.
 • 1980 Joseph R.M.M. van Waesberghe en C.C.M.J. van Waesberghe - Oomsens (Axel), Het geslacht van Waesberghe.
 • 1983 Joannes Pieter (Hans) van Waasberghen, °19.12.1903 doctor, Rheumatoloog, ✝Breda 18.06.1985, Het geslacht van Waesberghe 1279 – 1983 door de eeuwen heen – uitverkocht.
 • 1990 A.A. van Marmeren, Verdeeldheid in de Rotterdamse bibliopolis in het midden van de 17e eeuw. De Rotterdamse uitgevershuizen van Waesberghe (1622-1661) en Naeraus (1633-1670). Ongepubliceerde doctoraalscriptie KU Nijmegen, (Pierre Bayle instituut), 1990.
 • 1995 LORETTE van WAESBERGHE, “Genealogie van de Familie van Waesberghe”
  In 1995 werd de jongste versie van de “Genealogie Van Waesberghe” uitgegeven, samenvatting van vroeger gepubliceerde werken aangevuld met de resultaten van de opzoekingen van 1986 tot 1995, waaronder de oorsprong van de familie en het familiewapen, alsook de bijwerking van de persoonlijke gegevens van de Vlaamse takken van 1830 tot heden.
  Dit is nog te bestellen bij de auteur.
 • 1996 W. Hamerlynck, Eduardus Norbertus van Waesberghe (°Eeklo 1824 - ✝Eeklo 1909) Brouwer en dichter of verzenmaker” In De Eik 1996.
 • 1997 A.A. van Marmeren, De Gazophylace: Het drukkersconflict tussen Pieter van Waesberghe en Joannes Naeranus”. In: Rotterdam Bibliopolis, een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw, H. Bots, O.S. Lankhorts en C. Zevenbergen (red.), Rotterdam 1997. Serie; dl 6, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam [KB].
 • 2000 Ter gelegenheid van het “Keizer Karel” jaar te Gent, werd een stripverhaal gepubliceerd met als titel “Keizer Karel, de laatste Bourgondiër” door Hec Leemans, uitgeverij ‘Het Volk’ Gent 1500 – 2000. Op blz 32 wordt Jan van Waesberghe vermeld, samen met Lieven Pyn, gemarteld in het Gravenkasteel te Gent.
 • 2001 Gaston Imbo, Enkele prominenten (uit de 13de tot de 17de eeuw) van het illustere geslacht VAN Waesberghe (Gent-Geraardsbergen) en inzonderdheid Kannunik Jan Van Waesberghe 1585-1639 door de geschied- en heemkundige kring Gerardimontium Geraardsbergen. In De Heemschutter editie Juli- Augustus 2001, nummer 178 pag 22-40.
 • 2004 Mark van Trimpont, Geboorte- en overlijdensdatdum van Johannes van Waesberghe. In Gerardimontium 195 blz 40-41 Mei – Juni 2004.
 • 2005 Origineel exemplaar gedrukt door Jan Jansonis van Waesbergios (van Waesberghe) te Amsterdam;
  [c:lvd:6669841]
  Ti: Philosophia imaginum id est sylloge symbolorum amplissima.
  Au: Menestrier, Claude-François
  Im: Amstelodami: Prostant apud Janssonio-Waesbergios [Officina Janssonio-Waesbergiana] , 1695
  Nr: Vingerafdruk: 169508 - # a1 *2 pu : # a2 *4 nt, - # b1 A u : # b2 3G5 RO
  Pk : UA-CST MAG-P 12.1389
 • 2006 Mark van Trimpont, Nog even over de overlijdensdatum van Joannes van Waesberghe (1603-1632). In Gerardimontium 205 blz 34-35 januari-februari 2006
 

Spatielijn