Zegels bewaard gebleven

 • 1335 Jehan Brufaut de Waesberghe, leenman van de graaf van Vlaanderen
  RAG, Oorkonden van de Graven van Vlaanderen, Reeks de Saint-Genois, nr 1688 van 12 mei 1935.
  Vermeldt in J.Th. De Raedt, Sceaux et Armoiries IV p. 182.
  Wapen: schild bezaaid met blokjes, Over die blokjes heen staat een gekroonde leeuw en over de leeuw een knoestige schuinstaak.
 • 1493 Ghylain van Waesberghe heer van Waesberghe. fs Willem; Charter Bijloke Gent
  Prachtig bewaard zegel, gehecht aan oorkonde waarin Ghylain getuige was en zegelt.
  Bron: Hr. H. Rottier. Volgens Hr Rotthier zouden er nog een 4 tal oudere zegels van Waesberghe in deze oorkonden te vinden zijn.
 • 1502 Pieter van Waesberghe, zoon van Jan
  Zegel zwaar beschadigd, maar er is nog te zien dat op de helm waarmee het schild getopt is, een leeuw staat die uit een kuip komt; 19 nov 1502.
  In J.Th. De Raedt, Sceaux et Armoiries IV p. 182.
 • 1519 Pieter van Waesberghe, zoon van Adriaan
  Op dit zegel prijkt hetzelfde wapen als op dat van Jehan Brufaut van Waesberghe (1335) maar zonder de knoestige schuinstaak, en met hetzelfde helmteken als op het zegel van Pieter van Waesberghe, zoon van Jan (1502); 22 sept 1519.
  In J.Th. De Raedt, Sceaux et Armoiries IV p. 182.

Monumenten / Grafschriften

 • Rotterdam
  In de grote St. Laurenskerk, bezijden het gangpad, bevindt zich de zerk en het graf van Jan II van Waesberghe, °Antwerpen 1556 ✝Rotterdam 26.05.1626.
 • Dendermonde:Begijnhof
  Gebroken blauwe steen, grafsteen van de zusters Isabella ✝1702, Josina ✝1720 en Charlotte ✝1707 van Waesberghe, “beggyntiens van desen hove”.
 • Dendermonde: O.L.V. kerk
  Grafsteen van Michel van der Hofstadt, bijgenaamd bornival, fs Pieter, heer van Willecome en “sijne huysvr” Paesshiere van Waesberghe (fa Lieven van Waesberghe x Gertrude Spanhove) – wapen van Waesberghe.
 • Dendermonde: O.L.V. kerk.
  Familiegraf “Van Calendries”, waaronder: Oste (Josine) van Calendries, weduwe van d’heer Gillis van Waesberghe.
 • Hulst
  In de kathedraal van Hulst is een glasraam met het wapen “Van Waesberghe” (links).
 • Geraardsbergen: ‘Chapelle de Ste Anna’, parochiekerk.
  Grafsteen van François Bernard Henri van Waesberghe ✝1618 Ecuyer, fs Gilles en Johanna Francisca Rijm. Begraven met 8 kwartieren, waaronder het wapen “Van Waesberghe”.
 • Geraardsbergen: St. Bartholomeuskerk: (transept Noord)
  Grafsteen van Pieter van Waesberghe en zijn echtgenote Jonckvrouw Jeanne van den Eechaute Angrelles, is nu ingebouwd in de muur. Hun wapenschild en inscripties zijn echter slecht bewaard gebleven.
  Rondom op de randen van deze grafsteen staat zijn zoon Jan vermeld, kanunnik, met als overlijden: tot Lyons in Vranckenryck den XXI oktober 1639. Deze datum is verweerd en slecht leesbaar en ooit verkeerd gelezen. Het juiste jaartal is 1632, nagezien in de parochieregisters van Geraardsbergen. Hun wapenschild en de inscripties zijn echter slecht bewaard gebleven.
 • Geraardsbergen: herenhuis aan de Abdijstraat 7.
  Boven de ramen van de eerste verdieping van dit huis bevinden zich een aantal gebeeldhouwde 'portretmedaillons'. Zij vertegenwoordigen personen die in de geschiedenis van Geraardsbergen van groot belang zijn geweest.
  Een van hen is kanunnik Jan van Waesberghe (1603-1632), die in 1627 de geschiedenis van Geraardsbergen uitgaf. Zijn medaillon is het vijfde rechts.
 • Gent: St Niklaaskerk.
  Op een tafereel, onder de toren: zerk van Gillis van Waesberghe, priester, en Pierryne van Waesberghe ✝1575, Wapen van Waesberghe.
 • Gent: St Niklaaskerk.
  “In het kruis der kerk, bij de plaats waar eertijds de doopvont zich bevond”.
  Grafsteen van Sr. Jehan Van Den Eechoute ✝1547, zoon van Josine van Waesberghe x Jan van Den Eechoute.
  Grafschrift van Gillis van den Eechoute, daarnaast schild “van Waesberghe” (zoon van Josine van Waesberghe)
 • Gent: St Michielskerk
  Monument met 8 kwartieren, waaronder het Wapen van Waesberghe, naam niet leesbaar, ouders: Hyacint Stanislas Van Waesberghe x Marie Madeleine de Groote.
 • Gent: St Stephanuskerk van de Augustijnen
  Op lijkblazoen van Alphonse Louis Martin Borluut van Hoogstraeten ✝15 juni 1785 wapen van Waesberghe.
 • Gent: Recollettenkerk
  Lijkblazoen van Maria Magdalena Van Waesberghe ✝28.12.1749 fa Hyacint Stanislas Van Waesberghe en Marie Madeleine de Groote, douarière van Guillaume François van Vaernewijck, heer van Overmeersch.
 • Gent: Capucijnenkerk
  Grafschrift van Cornelius van Waesberghe fs Hubertus van Waesberghe x Elisabethe de Visschere (Aalst)
 • Gent: Hoveniersberg 3 - Emmauskasteeltje
  Van 1702 tot 1816 was het een lusthofje, rustig gelegen langs de Scheldeboorden, eigendom van de Familie Van Waesberghe (tak Geraardsbergen, Hyacint Van Waesberghe) Een bijna onherkenbaar familiewapen is aangebracht op de westgevel van het gebouw. De ruïne met de resten wordt in Gent benaamd met “Cour van Waesberghe”. (Uit “de Torentjes van Gent” deel 2, 1988-1989 van A. Meiresonne met text van B. Ballieul) [Bibliotheek Gent].
 • Gentbrugge: Kerk van St Simon en Judas:
  Gedenkplaat van al de pastoors der parochie Gentbrugge, waaronder:
  Gillis Van Waesberghe omstreeks 1574. Dit zou de Gillis fs Lieven x Gertrude Spanhove zijn.
 • Waarschoot: St. Gislenuskerk
  In de St. Gislenuskerk te Waarschoot bevond zich nog de grafsteen van Frans van Waesberghe, baljuw van Waarschoot, en zijn echtgenote Catharina De Reu. In deze grafsteen zijn ook de namen van 5 van hun kinderen uitgehouwen. Deze kerk is in de nacht van oudejaar 2001/2002 volledig vernield door brand. Moedwillige brandstichting door een 17 jarige jongeman uit Eeklo die stoer wilde doen tegenover een meisje van 19. Het is ons niet bekend waar of hoe de grafsteen zich heden bevindt.
 

Spatielijn