Eerste blad    Vorig blad    Blad 11249 van 12116 bladen Volgend blad    Laatste blad

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│    Willem II van DAMPIERRE    │x    Marguerite van VLAANDEREN    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M M
                   ↓ ↓
 
11520
Willem II van DAMPIERRE (Guy), grand bouteiller, graaf van Vlaanderen, geboren 1196, overleden op 03‑09‑1231, begraven te Flymes, 7 kinderen.
Gehuwd voor de kerk 1223 met Marguerite van VLAANDEREN (la Noire) (zie 11521).
Uit dit huwelijk:
2.
Jan (zie 11823).

      ↑                    ↑       
   Boudewijn van CONSTANTINOPEL   x     Marie de BLOIS CHAMPAGNE    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Bouchard d'AVESNES      x │   Marguerite van VLAANDEREN   │
    Willem II van DAMPIERRE     x└─────────────────────────────────────┘
 
      ↑                    ↑       
   Boudewijn van CONSTANTINOPEL   x     Marie de BLOIS CHAMPAGNE    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Bouchard d'AVESNES      x│   Marguerite van VLAANDEREN   │
    Willem II van DAMPIERRE     x └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M M
                   ↓ ↓
 
11521
Marguerite van VLAANDEREN (la Noire), gravin van Vlaanderen en Henegouwen, geboren op 02‑06‑1202, overleden op 10‑02‑1280 te Flymes op 77-jarige leeftijd. Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Philips de Schone : Dr. Theo Luyck, blz 19
Margareta werd reeds op 3 jarige leeftijd wees. In september 1208, nauwelijks zes jaar oud, werd zij, samen met haar zuster naar het hof te Parijs gehaald, waar zij verbleef tot bij de aanvang van 1212. Alsdan kreeg zij van de Franse koning, Philips August, oorlof om haar oudere zuster, Johanna, die wellicht te voren in de echt was getreden met Ferrand van Portugal, op de terugreis naar Vlaanderen te vergezellen. Op haar negende jaar weergekeerd in de gewesten van haar zuster, besloten haar verwanten haar toe te vertrouwen aan de goed zorgen van een Henegouws edelman, Bouchard van Avesnes. Deze had een opleiding tot de geestelijke stand genoten en beschikte derhalve over een onloochenbare ontwikkeling. Hij had reeds de leeftijd van 40 jaar bereikt. Desnietemin nam hij haar, het zeer jonge meisje, nog in 1212 tot vrouw...
...// Paus Innoccentius III verklaarde het in 1215 ongeldig d.i. niet bestaande. Aan dit concubinaat kon echter pas een einde worden gesteld in 1219, toen Buchard gevangen werd gezet door Gravin Johanna, oudere zuster van Margareta. Op dat ogenblik waren echter reeds 3 kinderen uit dit huwelijk gesproten, waarvan de jongste twee, Jan en Boudewijn van Avesnes, de mannelijke leeftijd hebben mogen bereiken.
Sindsdien leefde de 17 jarige Margareta aan het hof van haar zuster.../..
In 1223 trouwde zin met Willem van Dampierre uit het graafschap Champagne.
 
Volgens dr. Warlp werden de minderjarige kinderen aan de hoede toevertrouwd van de heer van Zottegem.
Dochter van Boudewijn van CONSTANTINOPEL (zie 11793) en Marie de BLOIS CHAMPAGNE (zie 11794).
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-jarige leeftijd op 23‑07‑1212, gescheiden 1221 van Bouchard d'AVESNES (zie 11522).
Gehuwd voor de kerk (2) 1223 met Willem II van DAMPIERRE (Guy) (zie 11520).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 11249 van 12116 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail