Eerste blad    Vorig blad    Blad 11241 van 12116 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ↑                    ↑       
 Guillaume W. van KORTRIJK COURTROISIN x         NATUREL        
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Gillis de SCHOUTHEETE     x │Elisabeth van KORTRIJK van WAESBERGHE│
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
11511
Elisabeth van KORTRIJK van WAESBERGHE (Isabeau van Drongen), avec generation, geboren ca 1385, overleden voor 1460. Bruges et le Franc blz 378 : 1407 : fol 35 ult Mart. / ibid Boesinge B5 303 zelfde tekst : reg an gedele te Gent a° 1407 f° 35 ult mort.
" J° Lysbette Scurtoisins, mer Willems natureele dochter met Gillis van Schoutheeten hare man hebben quite gescholden Oste de la Barre midtsgaders jo Jolente Courtrouisins sinen wyve 14 lb.g. commende van afcoop van 2 lb gr: tsjaers lyfrtente die sy Lysbette jaerlick hadde op Jo Jolente goed commende over gifte van mer Willems voorseit."
 
1426 Rente en pachtregister 1426 van de Karthuizers van St Martens Lierde : " St Maria Lierde: Jonkvrouw Lysbette van den Bouchoute die men sit VAN WAESBERGHE, " in zelfde akte : Olivier van Waesberghe.
 
Stad Gent, regesten op de jaarregisters van de keure schepenjaar 1401-1402 door Herman Vandensteen Gent 1981/D/1341/06 3
"1402, juni 1 nr 1105
Boudin Beust verkoopt voor 20 bl.gr. aan Gillisse den Schoutgheete en Lysbette Courtroisins, zijn vrouw, een erf met de huizen welke er op staan. Dit erf is gelegen in de parochie van Oosterzele. " Ten Broucke " tussen Pieter Volres' erf en het land van Jan Dielemans. Van het erf komt een cijns van 10 gro. per jaar. f° 60r°".
nota: Lorette 2019
Erf ten Broucke is later in bezit van Jan van Waesberghe ! is eigenlijk Grootenberge !
 
Dochter van Guillaume Willem van KORTRIJK COURTROISIN (zie 11580) en NATUREL (zie 11588).
Gehuwd voor de kerk voor 1402 met Gillis de SCHOUTHEETE (nazien) (zie 11506).
Uit dit huwelijk: 1 kind.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 11241 van 12116 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail